Thẻ: Kỹ Năng Xin Việc

Những điều cơ bản cần biết để bảo vệ mình trong quá trình xin việc

Những điều cơ bản cần biết để bảo vệ mình trong quá trình xin việc

Khi đi xin việc, không ít sinh viên vì mong muốn mau chóng có chỗ làm nên đã gật đầu với nhiều yêu cầu của nhà tuyển dụng: từ nộp bằng gốc đến chấp nhận thời gian thử việc...