Thẻ: Sao Cũng Được

Bí mật tâm lý đằng sau câu nói “Sao cũng được”

Bí mật tâm lý đằng sau câu nói “Sao cũng được”

Trong cuộc sống hằng ngày, bạn có thường nói câu “Sao cũng được” hay không? Nếu câu trả lời là “có” thì xin thưa đã có trên 47% người Mỹ sẽ cảm thấy phản cảm với bạn đấy! Con...